Mengenal Siapa Dibo, Pro Player Malaysia yang Ramai dengan RRQ Lemon

Siapa Dibo sebenarnya, dan bagaimana kronologi keramaiannya dengan Lita dan RRQ Lemon?

Mengenal Siapa Dibo, Pro Player Malaysia yang Ramai dengan RRQ Lemon
Siapa Dibo sebenarnya, dan bagaimana kronologi keramaiannya dengan Lita dan RRQ Lemon?